Search results for : dojin โปร

Bananazone

แจกฟรี

#โปร

Topics linked your research : dojin โปร

โปร..ที่ผมรู้จัก

ผมรู้จักคนเล่นกล้อง(แบบไม่คุ้น)ในจันทบุรี 2-3 คน โดยบังเอิญ คนแรกรู้จักผลงานถ่ายภาพของเขาในเว็บ พิกซ์โปร ถ่ายรูปอาคารเก่าแถวท่าหลวงได้สวยมาก คนนี้ชื่อบ้อบบี้อีกคนชื่อป้อบชอบถ่ายภาพบุคคล ผมรู้จักเขาเพราะเขามาถ่ายรูปผมไปรวมกับอี 12 คนใช้ชื่อภาพว่า 13

Search a forum in the directory


สร้างเว็บบอร์ดฟรี

สร้างเว็บบอร์ดฟรี - Create a forum